LANGKAH 01: Semak NCD Anda

Nota:

1. Sila gunakan pelayar web jenis "Internet Explorer" (I.E) dan padamkan "Popup Blocker" anda sebelum meneruskan transaksi. 


2. Pembayaran Melalui Kad Kredit:

Pihak Kami Hanya Menerima Pembayaran Kad Kredit Yang Dikeluarkan Oleh Bank-Bank Tempatan Di Malaysia

Sila isikan maklumat untuk medan yang bertanda*

 
Sila Isikan Maklumat Anda
Sistem E-Motor secara talian menawarkan perlindungan komprehensif takaful kepada kereta kepunyaan individu sahaja. Sistem E-Motor secara talian tidak menawarkan perlindungan bagi kereta yang didaftarkan atas nama syarikat. Sila pastikan maklumat yang dimasukan adalah sama seperti yang tertera pada geran kenderaan anda.
No. Pendaftaran Kenderaan : *
Lokasi Kenderaan : *
 
KP Baru : - - *
KP Lama/Tentera/Polis/
Passport/Lain-lain No. Pengenalan
  (jika ada) :
*
 
Penanggung insurans/takaful terdahulu : *
 
 

Sistem Nota Lindung elektronik
A) Sistem Online E-motor adalah untuk:
1) Kereta Persendirian (Didaftarkan atas nama individu)
2) Perlindungan Komprehensif

B) Jenis Pembayaran Online yang ditawarkan adalah:
1) Kad Kredit (VISA atau MASTERCARD)
2) Amex
3) Maybank2u.com
4) Perbankan Internet FPX

C) Dokumen yang diperlukan untuk maklumat Sijil Elektronik:
1) Salinan Polisi/Sijil Lindungan Motor oleh institusi Insuran/Takaful sebelumnya ATAU
2) Salinan Nota Lindung Motor oleh institusi Insuran/Takaful sebelumnya ATAU
3) Salinan Pendaftaran Kenderaan (Geran Kenderaan)ATAU
4) Untuk Kenderaan Baru yang belum didaftarkan, salinan butiran kenderaan

D) Waktu Operasi Sistem Online E-motor:
Waktu operasi adalah tertakluk kepada waktu operasi Sistem Jabatan Pengangkutan Jalan iaitu 6:30 pagi hingga 1:30 pagi keesokan hari.

Notis Penting

Etiqa telah melaksanakan pengisian nilai sebut harga kenderaan secara automatik di Laman Sebut Harga MotorTakaful. Pengisian nilai sebut harga kenderaan adalah berdasarkan jenis, model dan tahun pembuatan kenderaan. Pengisian nilai sebut harga secara automatik ini memberikan nilai anggaran kenderaan yang hendak diinsuranskan. Penilaian ini adalah disyorkan oleh pihak ISM. Tetapan semasa bagi jumlah yang diinsuranskan dalam borang sebutharga boleh dipinda secara manual di mana membolehkan agen / pelanggan untuk memilih mana-mana 10% lebih tinggi atau lebih rendah daripada jumlah diinsuranskan yang disyorkan.


About SSL Certificates